Verslag kascontrole TV de Goudhoek op 19 januari 2021

Op dinsdag 19 januari 2021 heeft de kascontrolecommissie de cijfers van TV de Goudhoek gecontroleerd. Deze commissie bestond uit Pieter Plieger en Bart van Lierop. De volgende zaken zijn er besproken:

 • De balans- en resultatenrekening 2020 en de begroting 2021 zijn uitgebreid besproken en post voor post gecontroleerd. Waar nodig heb ik de benodigde onderbouwing aangegeven. De bankstanden van alle bankrekeningen zijn gecontroleerd op juistheid. De conclusie van de kascontrolecommissie is dat de cijfers in orde zijn. Zij hebben dit bevestigd met een handtekening op de cijfers. Zij willen de leden vragen om decharge te verlenen. Echter is dit in Coronatijd moeilijk, dus wil ik het omdraaien. Ik wil leden vragen of ze bij bezwaar mij een mail willen sturen. Deze mail dient uiterlijk 21 februari 2021 binnen te zijn.
 • Contributie: de contributie blijft gelijk in 2021 en is € 140,- voor volwassenen.
 • Jeugdtennis: in 2020 zijn er eindelijk weer jeugdleden lid geworden van onze tennisvereniging. In het bestuur is besloten om 2021 te gebruiken en te ervaren of het jeugdtennis bij TV de Goudhoek levensvatbaar is. Iets wat we wel denken en hopen. Besloten is voor 2021 om voor de jeugdleden onder de 15 jaar geen contributie te heffen.
 • De contributiebedragen worden vanaf 2021 als volgt opgebouwd:
  • Van 0 tot en met 6 jaar                         gratis
  • Van 7 tot en met 12 jaar                        25% van het volwassentarief
  • Van 13 tot en met 18 jaar                      50% van het volwassentarief
  • Van 19 tot en met 24 jaar                     € 105,- (75%) (is nu € 98,-)
  • Vanaf 25 jaar                                          € 140,-
  • Met studentenkorting t/m 24 jaar   € 70,-(50%)
 • Verduurzaming: ik heb aangegeven dat het bestuur voornemens is een investering te doen in LED-verlichting op de vier banen. De reden hiervoor is tweeledig: verduurzaming, de energiekosten zullen behoorlijk gaan dalen en als tweede de meterkast moet in de huidige situatie verzwaard worden en deze investering en maandelijkse extra vaste kosten besparen we. De verwachting is een terugverdientijd van 7 a 8  jaar. Diverse offertes zijn inmiddels opgevraagd. In de begroting van 2021 is dit niet verwerkt aangezien de bedragen nog niet bekend zijn.
 • Kascontrolecommissie: Pieter Plieger wil ik bedanken voor de controle en zijn inbreng de afgelopen twee jaar. Bart van Lierop bedank ik uiteraard ook en zie ik volgend jaar nog terug. Verder wil ik de leden verzoeken of iemand zich wil aanbieden om de Bart te assisteren begin 2022 met de kascontrole. Graag ontvang ik een mail of een app van een van de leden. Dank alvast voor de medewerking.
 • Als laatste nog over de cijfers: deze worden niet gepubliceerd op de website of rondgemaild naar de leden. Wel stellen we de cijfers beschikbaar en sta ik uiteraard open voor vragen. Indien een lid interesse heeft in deze cijfers graag een mail sturen naar penningmeester@goudhoek.nl.

Groeten, Robert van de Wetering.