ALV donderdag 26 januari 2023

Beste Goudhoekleden,

Op donderdag 26 januari houden we om 20:00 uur weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De agenda is als volgt:

  1. Opening.  
  2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2022
  3. Verenigingsverslag 2022 (Hans W)
  4. Financieel verslag 2022 (Robert)
  5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie (Robert)
  6. Vaststelling contributie 2022 (Robert)
  7. (her)benoemen commissieleden (Hans v W)
  8. Verslag interne competities (Martijn)
  9. Mededelingen Voorzitter (Koen)
  10. Rondvraag

Zorg dat je erbij bent!