Algemene Ledenvergadering TV de Goudhoek 2020

Beste Goudhoekers,

Bij deze willen wij jullie uitnodigen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Deze zal dit jaar plaats vinden op donderdag 30 januari 2020 (aanvang 20:00 uur) in ons paviljoen. De agenda van de ALV is als volgt:

Agenda Algemene Ledenvergadering 30 januari 2020 (20:00) TV de Goudhoek.

1. Opening
2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2019
3. Verenigingsverslag 2019
4. Financieel verslag 2019
5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie
6. Vaststelling contributie 2020
7. Begroting 2020
8. (her)benoemen commissieleden
9. Verslag interne competities
10. Mededelingen bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2019 kunt HIER terugvinden